Individuální výcvik

   Délka výcviku trvá 2 až 3 měsíce. Konzultace v Domě techniky, Cyrila Boudy 1444 

         Výukové CD od Zdeňka Schrotera zdarma.